241 430 420nahlásit problém
1

Přijmeme

info o škodě.
Vyhodnotíme a sdělíme Vaše nároky.

2

Nahlásíme

za Vás škodu pojišťovně.

3

Dokladujeme

škodu s Vaší spolupráci

4

Zajistíme

výplatu pojistného plnění

Kdo jsme

Služba e-likvidace nabízí poradenství při uplatňování pojistných nároků bez ohledu na to, zda jste fyzickou nebo právnickou osobou. Zaměřujeme se na poskytování optimálních řešení pro každého z vás.

Přístup služby e-likvidace k řízení likvidace škod nabízí unikátní a efektivní spojení zkušených a technicky zdatných poradců s kompetencemi v následujících oblastech:

Klienti mají přístup k poradcům působícím v oblastech jednotlivých pojištění. Naši poradci rozpoznají situace, při kterých náš klient může využít některé z našich základních, popř. projektově specifických zdrojů.

Uplatňování pojistných nároků

Naše odborné znalosti ve spojení se vztahy v rámci trhu nám umožňují efektivně a účinně řešit i ty nejsložitější a potenciálně problematické nároky. Naši odborníci, kteří se specializují na konkrétní odvětví, uplatňují při prosazování nároků specifické znalosti, které odpovídají danému podnikatelskému prostředí a jeho potřebám. Díky svým odborným znalostem a zkušenostem naši poradci poskytnou podporu před případným vznikem pojistné události, během ní i po ní.

Naše poradenství zahrnuje:

S naší podporou se klienti mohou soustředit na každodenní obchodní činnost, rozvoj firmy a zlepšení celkové výkonnosti.

Služby související s likvidací pojistných událostí:

Pomoc s vyplněním hlášení pojistné události je samozřejmostí.

Urgence pojistitele a komunikace s pojistitelem

V průběhu celého procesu likvidace pojistné události zabezpečují naši likvidátoři nezbytnou komunikaci mezi klientem a pojistitelem. Pracovníci likvidace provádějí systematickou kontrolu a případné urgence pojistitele.

Kontrola správnosti vyplaceného pojistného plnění

Každá výplata pojistného plnění podléhá našemu přezkoumání. E-likvidace vždy hájí oprávněné zájmy klienta. V případě, že je zjištěn rozdíl mezi skutečně vyplaceným plněním a nárokem klienta, zahajuje likvidátor automaticky reklamační řízení vůči pojistiteli.